BANGSA CASUARINALES

Bangsa ini hanya terdiri dari satu suku yaitu suku Casuarinaceae yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

• Umumnya tumbuhan-tumbuhan dengan batang berkayu (pohon-pohon) yang habitusnya menyerupai Coniferinae.
• Cabang-cabang yang muda berwarna hijau.
• Jelas berbuku-buku dengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang.
• Bunga berkelamin tunggal
• Penyerbukan secara anemogami.
• Bunga jantan berupa benang-benang sari dan tersusun berkarang yang seluruh karangan-karangan itu merupakan bulir pada ujung-ujung cabang yang paling muda.
• Bunga betina dalam rangkaian berbentuk bongkol pada cabang-cabang yang pendek.
• Tiap bunga jantan terdiri atas 1 benang sari yang terbelah-belah dengan 2 daun hiasan bunga yang kecil dan 2 daun pelindung yang kecil pula.
• Bunga betina tanpa hiasan bunga, dengan 2 daun pelindung yang kecil.
• Bakal buah terdiri atas 2 daun buah, beruang 2, dari 2 ruang itu yang satu tak berkembang, yang laiinya berisi 2 bakal biji dan dari kedua bakal biji itupun biasanya yang satu akan mati.


Anemogami adalah sampainya ser buk sari pada kepala putik dengan perantara angin. Umumnya bunga yang penyerbukannya secara anemogami mempunyai kriteria sebagai berikut;
a. struktur bunga sederhana
b. serbuk sari banyak, ringan, kecil, dan kering
c. bunga tidak berbau
d. struktur bunga sederhana, tidak berwarna menarik
e. benang sari bertangkai panjang
f. putik melekat di tengah, membentuk permukaan yang mudah menangkap serbuk sari dengan bentuk spiral atau pensil

Pembuahan secara kalazogami. Dalam nuselus semula terdapat beberapa kandung lembaga, tetapi hanya satu yang dapat berkembang terus. Buahn bersaya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh 2 daun pelindungnya yang menjadi berkayu. Bakal biji mempunyai 2 selaput biji.Cemara sendiri merupakan tetumbuhan hijau abadi yang sepintas lalu dapat disangka sebagai tusam karena rantingnya yang beruas pada dahan besar kelihatan seperti jarum, dan buahnya mirip runjung kecil. Namun kenyataannya pepohonan ini bukan termasukGymnospermae, sehingga mempunyai bunga, baik jantan maupun betina. Bunga betinanya nampak seperti berkas rambut, kecil dan kemerah-merahan.